Pielgrzymka do Częstochowy

 

Informuję, że ze względu na obecną sytuację panującą w kraju,

Zarząd Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu podjął decyzję,

że coroczna Pielgrzymka Pszczelarzy do Częstochowy nie odbędzie się.